DỊCH VỤ

Kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng - dung tích
Kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt - ẩm độ
Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm lĩnh vực điện - áp suất - cơ học
Kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực hóa lý
Kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực âm thanh - tần số - độ dài
Kiểm định, thử nghiệm lĩnh vực thiết bị y tế
Kiểm định kỹ thuật thiết bị an toàn
Các dịch vụ khác
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh