KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG - DUNG TÍCH

Quy trình hiệu chuẩn quả cân F1, F2, M1, M2
Quả cân là vật có khối lượng nhất định, dùng để xác định khối lượng của những vật khác bằng cái cân.
Theo OIML R111-1:2004(E), quả cân được phân loại theo cấp chính xác gồm: E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3;
Trong đó, E1 là cấp chính xác cao nhất của quả cân.
Quả cân có khối lượng danh nghĩa từ 1mg đến 5000kg và thường tuân theo dải sau:
 • 1 × 10n kg
 • 2 × 10n kg (với n = 0, ± 1, ± 2, …)
 • 5 × 10n kg
quả cân
Bộ quả cân E2
Hiệu chuẩn quả cân nhằm mục đích xác định sai số giữa khối danh nghĩa và khối lượng quy ước (giá trị thực) của quả cân.
Quy trình hiệu chuẩn quả cân
Điều kiện hiệu chuẩn?
- Địa điểm hiệu chuẩn phải đủ sáng, xa các nguồn sinh nhiệt, xa các nguồn sinh gió, không bị rung động
- Tùy vào cấp chính xác của quả cân cần hiệu chuẩn, điều kiện môi trường khi hiệu chuẩn phải đảm bảo yêu cầu trong bảng dưới:
Cấp chính xác
của quả cân cần
hiệu chuẩn
Điều kiện nhiệt độ
Điều kiện độ ẩm tương đối
F1
(18 ÷ 27) ºC, ± 1,5 ºC/h,
không quá ± 2 ºC/12 h
(40 ÷ 60) %, ± 15 %/4 h
F2
(18 ÷ 27) ºC, ± 2 ºC/h,
không quá ± 3,5 ºC/12 h
(40 ÷ 60) %, ± 15 %/4 h
M1
(18 ÷ 27) ºC, ± 3 ºC/h,
không quá ± 5 ºC/12 h
Không áp dụng
kiểm định quả cân
Các loại quả cân F1, F2, M1
Chuẩn bị hiệu chuẩn?
Đặt các quả cân chuẩn bên cạnh các quả cân kiểm trong phòng hiệu chuẩn để ổn định về các điều kiện môi trường trong khoảng thời gian không ít hơn 12 giờ.
Lưu ý: Chênh lệch môi trường giữa các quả cân và nhiệt độ bên trong buồng cân càng nhỏ càng tốt để tránh ảnh hưởng của lực do dòng khí đối lưu tác dụng lên đĩa cân.
Các bước hiệu chuẩn?
Khi tiến hành hiệu chuẩn cân treo, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Kiểm tra bên ngoài:
 • Đơn vị khối lượng của quả cân là một trong các đơn vị sau đây: kilôgam, gam, miligam.
- Khối lượng danh nghĩa của quả cân phải bằng 1x10n kg hoặc 2x10n kg hoặc 5x10n kg với n là số nguyên dương hoặc số nguyên âm hoặc bằng "0".
 • Quả cân gia công phải có bề mặt nhẵn, không có vết xước; quả cân đúc phải được làm sạch kỹ không có cạnh sắc, cháy cát và được sơn hoặc phủ.
Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật:
• Kiểm tra khối lượng riêng
• Kiểm tra từ tính đối với quả cân cấp chính xác F1.
Bước 3: Kiểm tra đo lường:
• Lựa chọn phép so sánh.
• Lựa chọn số phép lặp.
• Tiến hành các phép đo lặp..
Bước 4: Tính toán và xử lý kết quả.
 
Quả cân đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn và được dán tem hiệu chuẩn theo quy định.
Thời hạn hiệu chuẩn?
Chu kỳ hiệu chuẩn khuyến nghị của quả cân là 1 năm.
Bảng: Sai số cho phép lớn nhất của quả cân theo OIML R111-1:2004(E)
Giá trị danh nghĩa
Sai số cho phép lớn nhất (± mg) theo cấp chính xác
E1
E2
F1
F2
M1
M1-2
M2
M2-3
M3
5 000 kg
-
-
25000
80000
250000
500000
800000
1600000
2500000
2 000 kg
-
-
10000
30000
100000
200000
300000
600000
1000000
1 000 kg
-
1600
5000
16000
50000
100000
160000
300000
500000
500 kg
-
800
2500
8000
25000
50000
80000
160000
250000
200 kg
-
300
1000
3000
10000
20000
30000
60000
100000
100 kg
-
160
500
1600
5000
10000
16000
30000
50000
50 kg
25
80
250
800
2500
5000
8000
16000
25000
20 kg
10
30
100
300
1000
-
3000
-
10000
10 kg
5,0
16
50
160
500
-
1600
-
5000
5 kg
2,5
8,0
25
80
250
-
800
-
2500
2 kg
1,0
3,0
10
30
100
-
300
-
1000
1 kg
0,5
1,6
5,0
16
50
-
160
-
500
 500 g
0,25
0,8
2,5
8,0
25
-
80
-
250
200 g
0,10
0,3
1,0
3,0
10
-
30
-
100
100 g
0,05
0,16
0,5
1,6
5,0
-
16
-
50
50 g
0,03
0,10
0,3
1,0
3,0
-
10
-
30
20 g
0,025
0,08
0,25
0,8
2,5
-
8,0
-
25
10 g
0,020
0,06
0,20
0,6
2,0
-
6,0
-
20
5 g
0,016
0,05
0,16
0,5
1,6
-
5,0
-
16
2 g
0,012
0,04
0,12
0,4
1,2
-
4,0
-
12
1 g
0,010
0,03
0,10
0,3
1,0
-
3,0
-
10
500 mg
0,008
0,025
0,08
0,25
0,8
-
2,5
-
-
200 mg
0,006
0,020
0,06
0,20
0,6
-
2,0
-
-
100 mg
0,005
0,016
0,05
0,16
0,5
-
1,6
-
-
50 mg
0,004
0,012
0,04
0,12
0,4
-
-
-
-
20 mg
0,003
0,010
0,03
0,10
0,3
-
-
-
-
10 mg
0,003
0,008
0,025
0,08
0,25
-
-
-
-
5 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
-
-
-
-
2 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
-
-
-
-
1mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20 - - - -
 
Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu cũng như kiểm định các phương tiện đo khác vui lòng liên hệ:
Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn vùng 3
Địa chỉ: Số 69, đường số 8, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Văn phòng GD và phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
Điện thoại (028) 9999 0979 Email: kd@kiemdinhvung3.com
Mr. Đông - 0915 940 738 - Email: dvdong@vietsci.com
Mr. Tân - 0916 110 738 - Email: nmtan@vietsci.com
 
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh