THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2024
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH
HIỆU CHUẨN VÙNG 3
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 03/TB-CTCR3
 
                                      TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2024
                                                                                                                     
   Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, cơ sở y tế và cá nhân kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2024, cụ thể như sau:
Stt
Khóa
Tên khóa đào tạo/ngày
Nội dung bài giảng
Học phí/
1 học viên
(VND)
Thời gian
đào tạo
 1.  
K01
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân cấp I, II 
 
(02 ngày)
Bài 1: Tổng quan phương tiện đo khối lượng
Bài 2: Các đặc trưng đo lường của cân, hướng dẫn phân cấp cân theo OIML R76-1
Bài 3: Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng cân hiệu quả
Bài 4: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân
Bài 5: Thực hành
2.000.000
Đợt 1:
08, 09/05/2024
Đợt 2:
07, 08/08/2024
 1.  
K02
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân cấp III, IIII
 
(02 ngày)
Bài 1: Tổng quan phương tiện đo khối lượng
Bài 2: Các đặc trưng đo lường của cân, hướng dẫn phân cấp cân theo OIML R76-1
Bài 3: Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng cân hiệu quả
Bài 4: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân
Bài 5: Thực hành
2.000.000
Đợt 1:
10, 11/05/2024
Đợt 2:
09, 10/08/2024
 1.  
K03
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo nhiệt độ, ẩm độ thông dụng
 
(02 ngày)
Bài 1: Tổng quan về đo lường nhiệt độ
Bài 2: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản một số phương tiện đo nhiệt độ, ẩm độ thông dụng
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ một số phương tiện đo nhiệt độ, ẩm độ thông dụng
Bài 4: Thực hành
3.000.000
Đợt 1:
13, 14/05/2024
Đợt 2:
22, 23/08/2024
 1.  
K04
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra thiết bị chuyển đổi tín hiệu nhiệt
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về đo lường nhiệt độ
Bài 2: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, kiểm tra một số thiết bị chuyển đổi tín hiệu nhiệt
Bài 3: Thực hành
1.500.000
Đợt 1:
15/05/2024
Đợt 2:
24/08/2024
 1.  
K05
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo độ dài thông dụng
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về đo lường độ dài
Bài 2: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản một số phương tiện đo độ dài thông dụng
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ một số phương tiện đo độ dài thông dụng
Bài 4: Thực hành
2.500.000
Đợt 1:
20/05/2024
Đợt 2:
27/08/2024
 1.  
K06
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo áp suất thông dụng
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về đo lường áp suất
Bài 2: Giới thiệu một số phương tiện đo áp suất
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ áp kế lò xo, hiện số
Bài 4: Thực hành
2.500.000
Đợt 1:
21/05/2024
Đợt 2:
28/08/2024
 1.  
K07
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra thiết bị chuyển đổi áp suất
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về đo lường áp suất
Bài 2: Giới thiệu các thiết bị chuyển đổi áp suất
Bài 3: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra thiết bị chuyển đổi áp suất
Bài 4: Thực hành
1.500.000
Đợt 1:
22/05/2024
Đợt 2:
29/08/2024
 1.  
K08
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo dung tích thông dụng 
 
(02 ngày)
Bài 1: Tổng quan về đo lường dung tích
Bài 2: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản một số phương tiện đo dung tích thông dụng
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ một số phương tiện đo dung tích thông dụng
Bài 4: Thực hành
3.000.000
Đợt 1:
28, 29/05/2024
Đợt 2:
30, 31/08/2024
 1.  
K09
Quản lý thiết bị và người sử dụng thiết bị trong doanh nghiệp và cơ sở y tế
 
(01 ngày)
Bài 1: Quản lý thiết bị đo lường
Bài 2: Quản lý thiết bị an toàn lao động
Bài 3: Quản lý thiết bị bức xạ
Bài 4: Một số vấn đề pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đo lường, an toàn lao động và an toàn bức xạ
1.000.000
Đợt 1:
06/06/2024
Đợt 2:
07/09/2024
 1.  
K10
Hướng dẫn kỹ năng vận hành và tính toán tối ưu hóa quá trình hấp 
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về nồi hấp tiệt trùng
Bài 2: Hướng dẫn vận hành nồi hấp tiệt trùng và tính toán tối ưu hóa quá trình hấp
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nhiệt nồi hấp tiệt trùng
Bài 4: Thực hành
1.200.000
Đợt 1:
08/06/2024
Đợt 2:
10/09/2024
 1.  
K11
Hướng dẫn kỹ năng an toàn trong vận hành lò hơi
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về nước và nhiệt trong lò hơi
Bài 2: Kỹ thuật an toàn trong vận hành lò hơi
Bài 3: Những quy tắc, quy định trong vận hành lò hơi
Bài 4: Thực hành
1.500.000
Đợt 1:
14/06/2024
Đợt 2:
13/09/2024
 1.  
K12
Hướng dẫn kỹ năng an toàn trong vận máy nén khí
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về máy nén khí
Bài 2: Kỹ thuật an toàn trong vận hành máy nén khí
Bài 3: Những quy tắc, quy định trong vận hành máy nén khí
Bài 4: Thực hành
1.200.000
Đợt 1:
15/06/2024
Đợt 2:
14/09/2024
 1.  
K14
Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về thiết bị điện và phương tiện đo điện
Bài 2. An toàn trong xử lý sự cố điện
Bài 3. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện cơ bản
1.500.000
Đợt 1:
18/06/2024
Đợt 2:
18/09/2024
 1.  
K13
Hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm hệ thống chống sét
 
(02 ngày)
Bài 1: Tổng quan về hệ thống chống sét
Bài 2: Các quy định trong kiểm tra, thử nghiệm an toàn hệ thống chống sét
Bài 3: Hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm hệ thống chống sét
Bài 4: Thực hành
4.000.000
Đợt 1:
25, 26/06/2024
Đợt 2:
20, 21/09/2024
 1.  
K15
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, thử nghiệm thiết bị dò kim loại
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về thiết bị dò kim loại
Bài 2: Giới thiệu một số loại thiết bị dò kim loại thông dụng
Bài 3: Hướng dẫn, kiểm tra, thử nghiệm một số loại thiết bị dò kim loại thông dụng
Bài 4: Thực hành
2.000.000
Đợt 1:
04/07/2024
Đợt 2:
26/09/2024
 1.  
K16
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chỉnh van an toàn  
 
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về đo lường áp suất
Bài 2: Tổng quan về van an toàn
Bài 3: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chỉnh van an toàn
Bài 4: Thực hành
2.000.000
Đợt 1:
06/07/2024
Đợt 2:
28/09/2024
 1.  
K17
Đào tạo hướng dẫn thử nghiệm tủ an toàn sinh học và phòng sạch
(06 ngày)
Bài 1: Lý thuyết thử nghiệm hình thái dòng khí và tốc độ dòng khí hút vào tủ ATSH
Bài 2: Thử nghiệm dòng khí thổi xuống bề mặt làm việc của tủ ATSH
Bài 3: Thử nghiệm rò rỉ bộ lọc HEPA
Bài 4: Lý thuyết về các thử nghiệm khác cho tủ ATSH bao gồm đo độ rọi bề mặt làm việc, độ ồn, cường độ ánh sáng tím.
Bài 5: Thực hành thử nghiệm tủ ATSH
Bài 6: Lý thuyết thử nghiệm phòng sạch
Bài 7: Thực hành thử nghiệm phòng sạch
12.000.000
Đợt 1:
15-20/07/2024
Đợt 2:
14-19/10/2024
 1.  
K18
Tổng quan về quản lý máy, thiết bị và phương tiện đo
(01 ngày)
Bài 1: Tổng quan về máy, thiết bị và phương tiện đo
Bài 2: Quản lý thiết bị đo lường
Bài 3: Quản lý thiết bị an toàn lao động
Bài 4: Quản lý thiết bị bức xạ
800.000
Đợt 1:
22/07/2024
Đợt 2:
21/10/2024
 
Ghi chú:
- Phí trên chưa bao gồm VAT 5% và phí đi lại, ăn, ở của học viên.
- Học viên tham dự đầy đủ các khóa học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo tương ứng.
- Học viên cần trang bị máy tính cá nhân, thiết bị di động có kết nối Internet.
- Hình thức thanh toán: Quý Đơn vị thanh toán trước 50% học phí khi đăng ký tham dự và 50% học phí còn lại sau khi đào tạo và nhận được bản scan giấy chứng nhận.
- Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu, vui lòng điền vào Phiếu đăng ký đính kèm và gửi về địa chỉ:
 • Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3;
 • VPGD&PTN: DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương;
 • Điện thoại: (0274) 3868 738 – (028) 9999.0979;
 • Email: kd@kiemdinhvung3.com.
Trân trọng kính chào!
                                                                                                                               
                                                                                               
Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý Cơ quan ;
- Quý Doanh nghiệp;
- Phòng ĐT&TV;
- Lưu VT.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Lê Thị Hồng Hương
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2024
Kính gửi: Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3
Đơn vị: ...............................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Điện thoại:.................................. Fax .......................................... Email .........................................
Đăng ký học viên tham dự khóa đào tạo tại Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3, gồm:
TT
Họ và tên
Điện thoại
Tên khóa đào tạo
Ghi chú
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
                                                                          …………...., ngày.….….tháng………năm 2024
                                                                                              (Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký về:
Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3;
DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3868738 – (028) 9999 0979;

THÔNG BÁO KHÁC:
STT Thông báo Ngày đăng
1 Thông báo lịch nghỉ Tết và lịch làm việc sau Tết âm lịch 2024 27/01/2024
2 Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp và cơ sở y tế năm 2024 02/01/2024
3 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo tháng 10 năm 2023 22/09/2023
4 Chương trình khuyến mãi giảm giá 5% dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
5 Chương trình khuyến mãi các khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh